ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Ιατρός Χρήστος Καλλιάνος είναι επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης στο βαθμό του Αναπληρωτή Διευθυντή στη Βιοκλινική Αθηνών του ομίλου της Βιοαϊτρικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηριδανού 3, ΤΚ. 11528, Αθήνα

  info@kallianos-kardiologos.gr

  211 4242457 / 6906 107 722